Будова "АК-74"
1 - ствол з ствольною коробкою;
2 - дуловий гальмо-компенсатор;
3 - кришка ствольної коробки;
4 - затворна рама з газовим поршнем;
5 - затвор;
6 - поворотний механізм;

7 - газова трубка зі ствольною накладкою;
8 - цівка;
9 - магазин;
10 - штик-ніж;
11 - шомпол;
12 - пенал для приладдя;

Розбирання Чистка Інша інформація
Призначення механізмів:

Ствол служить для спрямування польоту кулі. Всередині ствол має канал з чотирма нарізами, які йдуть зліва вгору направо. Нарізи необхідні для надання кулі обертового руху. Проміжки між нарізами називають­ся полями. Відстань між двома протилежними полями (по діаметру) називається калібром каналу ствола; в автома­тів він дорівнює 5,45 мм і 7,62 мм. У казенній частині ка­нал гладенький і зроблений за формою гільзи; ця частина каналу містить патрон і називається патронником.
Ствольна коробка з'єднує частини і меха­нізми автомата, забезпечує закривання каналу ствола затвором і запирання затвора. У ствольній коробці роз­ташований ударно-спусковий механізм. Зверху коробка закривається кришкою.
Прицільний пристрій необхідний для наве­дення автомата при стрільбі по цілях на різні відстані. Муш­ка загвинчена в полозок, який кріпиться в основі мушки. Кришка ствольної коробки потрібна для за­побігання забрудненню частин і механізмів, розміщених у ствольній коробці. З правого боку вона має ступінчас­тий виріз для проходження відстріляних гільз назовні і для руху рукоятки затворної рами, а позаду - отвір для виступу напрямного стержня поворотного механізму. Кришка утримується на ствольній коробці за допомогою напівкруглого вирізу на колодці прицілу, поперечного паза ствольної коробки і виступу напрямного стержня поворотного механізму.
Приклад і пістолетна рукоятка забезпечують зруч­ність дії автомата при стрільбі. Приклад має антабку для ременя, гніздо для пенала з приладдям і затильник зкришкою над гніздом. У гнізді приклада закріплено пру­жину для виштовхування пенала
Затворна рама з газовим поршнем слу­жить для приведення в дію затвора та ударно-спускового механізму
Затвор служить для досилання патрона у патронник, закривання каналу ствола, розбивання кап­суля і викидання з патронника гільзи патрона
Поворотний механізм необхідний для по­вернення затворної рами із затвором в попереднє по­ложення
Газова трубка із ствольною накладкою призначена для спрямування газового поршня і для за­хисту рук від опіків при стрільбі
Ударно-спусковий механізм призначений для спуску курка з бойового зводу або із зводу авто­спуску, нанесення удару по ударнику, забезпечення ве­дення автоматичного чи одиничного вогню, припинення стрільби, для запобігання пострілів при незапертому зат­ворі і для постановки автомата на запобіжник
Цівка служить для зручності дії з автома­том і захисту рук від опіків
Магазин призначений для розміщення пат­ронів і подачі їх у ствольну коробку
Штик-ніж прикріплюється до автомата перед атакою і призначений для ураження противника в руко­пашному бою, а також використовується як ніж, пилка (для розпилювання металу) і ножиці (для різання дроту
Піхви складаються з підвіски з карабінчи-ками, пластмасового корпусу, упору, виступу-осі.
UP