Звільнення з розташування військової частини
Строї та управління ними
Стаття 406. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості